Фото Галерија од концертот на Вајтснејк

share

фото Ѕвонко Плавевски

Преземено со одборение од ВечерКОМЕНТАРИ

Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани