Студентите по архитектура развиле 3Д принтерско "пенкало" кое буквално црта во просторот
  Објавено на
share

Дел од нашите ќе се паметот во нивните контри и протести против правење фасади и градење институции и цркви, толку им остана нивото, за жал.

Група на студенти од Универзитетот во Токио создадоа 3Д печатач-пенкало која овозможи архитектонските дизајни да се реализираат во вистинскиот простор како модели. На сликите се гледа сложениста на патерните и конструкцијата која ваквото 3Д пенкало може да ја испринта и создаде како реален објект.

КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани