Време некогашно - време сегашно
  Објавено на
share

 Никогаш не била работите исти, од генерација до генерација. Но последниве децении работите трауматично бргу се менуваат. Како било некогаш - како е сега? Дали нашето било подобро? Ние мислиме да, но како ќе мислат за едно две три генерации? Потребна е временска дистанца, а сите ние имаме носталгија, пуста носталгија по младоста и само низ таа призма ги мериме времињата, низ нашата носталгија по минатата младост. Затоа можеме да бидеме убедени и нереални, а сепак во право.

Неколку убави илустрации на таа тема 


14. Games

13. Punishment

12. Teenage girls

11. A school day

10. Sex education

9. The childhood nightmare

8. Telephone

7. Favorite goodies

6. What do you want to be when you grow up?

5. "Mom, 5 more minutes, please!"

4. The most time-sapping toy of my childhood

3. "Darling, I have found your grandpa’s photo."

2. Cartoons

1. The greatest tragedy of childhood

Illustrated by Sergey Raskovalov for BrightSide.me 

 

 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани