Чак Норис - факти, вистина и само факти и вистина, со акцент на фактографска вистина
  Објавено на
share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани