За договорот од N1 Detaljno obrazlo&2;enje Atine o sporazumu s Makedonijom
  Објавено на
share

 

Detaljno obrazlo&2;enje Atine o sporazumu s Makedonijom

Detaljno obrazlo&2;enje Atine o sporazumu s MakedonijomIzvor: Pixabay.com

Autor teksta:


  •  

Prenosimo prevod obrazlo&2;enja Kabineta predsednika Vlade Grčke o postignutom sporazumu premijera Grčke i Makedonije, Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva, o rešenju spora oko naziva, kako je objavljeno na sajtu atinskog lista "Katimerini", kao i preneti izvod iz tog sporazuma o novom nazivu Makedonije:

"Završetkom pregovora i postizanjem sporazuma s BJRM, Grčka vraća sebi svoju istoriju, istoriju drevne Makedonije, koju je ranije svojatala vlada susedne zemlje".

Grčka vlada uspeva da reši problem koji je opterećivao grčku diplomatiju (ali i grčko društvo) du&2;e od dvadeset pet godina. Grčka uporedo jača stabilnost i saradnju u izuzetno kritičnom trenutku za region, ističucL9;i svoju ulogu kao evropskog stuba mira, bezbednosti i razvoja na Balkanu.

 

Da je rešenje bilo odlo&2;eno, moguće je da bi to: - "dovelo do dalje destabilizacije zemlje (koja je prošle godine prošla kroz ozbiljnu krizu) sa uticajem na sigurnost naše zemlje - ojačalo ulogu trecL9;ih snaga na našim severnim granicama - oslabilo napredne snage u susednoj zemlji, koje &2;ele rešenje, otvarajucL9;i ponovo put nacionalističkim snagama suseda koji su svojatali istoriju Grčke".

"Sporazum koji je postigla Vlada, međutim ne rešava samo konačno pitanje naziva, obezbeđujucL9;i diplomatski kapital za druga, vecL9;a otvorena pitanja grčke spoljne politike, već ga rešava ga na najbolji mogucL9;i način, u slu&2;bi nacionalne linije i izričitog i zvaničnog obezbeđivanja pozicije zemlje".

"Dobit od sporazuma:

1. Sporazum u potpunosti odgovara nacionalnoj liniji za slo&2;en naziv (Makedonije) uz geografsku oderdnicu, za upotrebu 'erga omnes' (u svim prilikama i za sve potrebe), kojeg se naša zemlja (Grčka) dr&2;i 20 godina.

2. Prihvatanje 'erga omnes' je veliki diplomatski uspeh Grčke, jer u prošlosti nije prihvacL9;en ni kao osnova za diskusiju. To znači da naši susedi ne samo da će koristi dogovoren naziv u svojim međunarodnim odnosima, u međunarodnim organizacijama, u međunarodnim forumima i međunarodnim dokumentima, vecL9; i unutar zemlje.

3. Naziv 'Republika Severna Makedonija', koji cL9;e u našoj zemlji biti priznat kao "Severna Makedonja" (bez prevoda) stavlja tačku na iredentizam koji je podrazumevao naziv 'Republika Makedonija', što je bio ustavni naziv našeg suseda i pod kojim je vecL9; priznat od strane više od 140 dr&2;ava, uključujucL9;i SAD, Rusiju i Kinu.

4. Vlada je takođe postigla ne samo prihvatanje 'erga omnes', već i da se naš sused obave&2;e da smesta pristupi ustavnoj reviziji.

5. Ustavna revizija je velika pobeda za Grčku, jer nije bila obuhvaćena nacionalnom linijom, kako je bila utvrđena u poslednjih 20 godina, koju su sledile sve vlade PASOK i Nove demokratije, ali je to crvena linija sadašnje vlade. Uz to nikada ranije nije bilo saglasnosti (Makedonije) da promeni svoj ustav po međunarodnom sporazumu.

6. Sporazum omogucL9;ava Grčkoj da pristupi ratifikaciji tek nakon završetka ustavne revizije u susednoj zemlji. Dok je poziv da se pridru&2;i NATO-u i EU će biti otvoren tek posle ratifikacije sporazuma u Skupštini (Makedonije), dok će njeno članstvo u obe organizacije biti posle ustavne revizije, a u pozivu će eksplicitno biti uslov da je on neva&2;ecL9;i ako ne bude ispunjen uslov ustavne revizije.

7. Ovim sporazumom vratićamo našu istoriju, simbole i našu tradiciju, jer sporazumom susedna zemlja izričito prihvata razdvajanje grčkih Makedonaca i njihove antičke grčke kulture, jezika i regiona u kojima &2;ive, od naroda te zemlje i njegove istorije, jezičkih i kulturnih karakteristika (vidi član 7 dole).

8. Ime cL9;e biti registrovano u makedonskom Ustavu uz neophodnu ustavnu reviziju. Istovremeno, više od 140 zemalja koje danas priznaju tu zemlju pod nazivom 'Makedonija' cL9;e je priznati kao 'Severnu Makedoniju'.

9. Ime potpuno odvaja tu zemlju od grčke Makedonije i njena tri regiona (istočna, centralna, zapadna).

10. Kraj iredentizma potvrđuje se na najzvaničniji način pošto je zagarantovano eksplicitno i nedvosmisleno da će se eliminisati, sprečavati i suzbijati sve vrste iredentističke retorike i aktivnosti, bilo javnih ili privatnih tela.

11. Osigurano je da se sve iredentističke reference izbrišu iz ustava suseda. Na primer, a) biće zamenjen član o podršci njihovoj dijaspori, doslednim prenošenjem odgovarajucL9;eg poglavlja u grčkom Ustavu. U tom kontekstu, biće uklonjene reference o zaštiti 'makedonskih manjina' u susednim zemljama;

b) biće zamenjen član o zaštiti granica tako što će biti isključeni bilo kakvi problematični navodi;

c) biće uklonjene sve čak i indirektne istorijske reference iz preambule Ustava.

12. U sporazumu se predviđa da cL9;e dr&2;avljanstvo u Severnoj Makedoniji biti 'Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia'. Taj jedinstveni termin zamenjuje jednostavan "makedonski" koji je sada u putnim ispravama, tako da je to jasno poboljšanje".

Grčka cL9;e priznati dr&2;avljanstvo kao "građana Severne Makedonije". Primetno je da se termin 'dr&2;avljanstvo' razlikuje od etničke pripadnosti. Shodno tome, sporazum ne priznaje termin nacionalnost, vecL9; pravo na samo-odredjenje građana susedne zemlje. Član 7 Sporazuma navodi da naši građani imaju mogucL9;nost da i dalje identifikuju naše susede bilo kojim izrazom koji koriste. (vidi član 7 dole)

13. Naši susedi su vecL9; promenili naziv aerodroma, autoputa i stadiona. BicL9;e ili razmena statua sa opštinom Solun, ili, ako razmene ne bude, sporazum predviđa da cL9;e susedna zemlja staviti table na statue i spomenike da bi bilo jasno da su to simboli grčke kulture (npr. Konjanik u Skoplju cL9;e imati natpis da je iz helenističkog perioda i napomenu da simbolizuje prijateljstvo Grčke i BJRM).

14. Iako je jezik kao 'makedonski' priznat od strane Grčke pod okriljem UN vecL9; od 1977. godine, sporazum sadr&2;i dodatnu formulaciju koja jasno sadr&2;i da je to jezik iz porodice pripada ju&2;noslovenskih jezika, kao i eksplicitan opis koji taj jezik odvaja od drevne grčke kulture i grčko-makedonskog jezičkog nasleđa.

15. Svi epiteti dr&2;avnih i širih javnih institucija, kao i iseljeničkih/kulturnih organizacija finansiranih od strane dr&2;ave, cL9;e se odrediti terminom "Severna Makedonija" uz istovremenu uklanjanja odrednice "Makedonija".

16. Osniva se radna grupa eksperata, koja cL9;e se baviti pitanjima robnih zaštitnih oznaka od 2019. godine i u roku od 3 godine".

"Međunarodno okru&2;enje: Vlada je započela pregovore o međunarodnom statusu kvo u kojem se termin 'Makedonija' vecL9; koristio kao ime suseda u međunarodnim organizacijama i u svim međunarodnim forumima, kao što proističe iz obavezujucL9;eg privremenog sporazuma iz 1995. godine, u skladu s kojim je naziv suseda bio Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Osim toga, više od 140 zemalja (uključujucL9;i Kinu, Rusiju i SAD) priznalo je tu zemlju pod njenim ustavnim imenom, Republika Makedonija, odnosno, njene gradjane kao Makedonce.

Međunarodni sud UN je 2011. godine doneo odluku nepovoljnu za Grčku, o aktivnostima koje su dovele do toga da se ne uputi poziv BJRM za članstvo u NATO.

Takve međunarodne prilike su bilo nepovloljnije nego što su imale prethodne vlade za pregovore".

"Član 7 Sporazuma: 1. Strane priznaju da je njihovo shvatanje na obe strane da bi se termini "Makedonija" i "Makedonski/Makedonac" odnose na različite istorijske kontekste i kulturno nasleđe. 

2. Prvoj strani ti termini ne znače samo područje i stanovništvo severnog regiona Prve strane, i njihove karakteristike, nego i grčku kulturu, istoriju, kulturu i baštinu ovog regiona od antike do danas.

3. Što se tiče Druge strane, ti termini podrazumevaju teritoriju, jezik, stanovništvo i karakteristike njene istorije, kulture i nasleđa koji se razlikuju od onih iz člana 7(2).

4. Druga strana deo napominje da njen slu&2;beni jezik, makedonski jezik, pripada grupi slovenskih jezika. Obe strane primecL9;uju da slu&2;beni jezik i druge karakteristike Druge strane nisu u vezi s drevnom grčkom kulturom, istorijom, kulturom i nasleđem severnog područja Prve strane.

5. Ništa u ovom Sporazumu nema za cilj da na bilo koji način potceni ili izmeni, ili utiče na građana bilo koje strane".

TAGOVI: MAKEDONIJA , GRČKA , IMEКОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани