Студенти цртале велосипеди по сеќавање - еве како изгледале по реално рендерирање
  Објавено на
share

 

Психологот Џанлука Џимини од универзитетот во Болоња веќе 10 гoдони бара од студентите да нацртаат велосипед, онака како они мислат дека изгледа. Има собрано преку 500 цртежи, а во своето дело Велосипедија ги има објавено оние најоткачените и најабнормaлните. Многу од нив се косат со здарвиот разум, логика и физика, па сепак, искoристил многу од нив да рендерира цртежи кои налкуваат вистински, според скиците на студентите. 

За изненадување е дека идни академски граѓани, меѓу кои и графички дизјанери иамат потешкотии да нацртаат велосипед, релаен и функционелен, повеќето се и со непрактична механика. Сепак, одлична идеја и реализација. 

 

 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани