Американец говори македонски после 8 недели учење Како и да е, респект за трудот, и да, имаме државјани кај нас кои полошо говорат македонски одошто младичов. Освежувачки.
Објавено на

Американец говори македонски после 8 недели учење

Како и да е, респект за трудот, и да, имаме државјани кај нас кои полошо говорат македонски, одошто младичов. Освежувачки.
КОМЕНТАРИCopyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани