Вејн Руни осуден на 100 часа општествено корисна работа
  Објавено на
share

Поради воззење во алкохолизирана состојба Вејн Руни, со голем публицитет, беше казнет со парична казна но и со одработување на 100 часа општествено корисна работа во Шилд Гарден што како пандан би дошло кај нас во Паркови и Зеленило. Од папараците тој е фатен како оди на работа таму и си ја одработува казната. Без многу повредена суета, дигање бучава и плачење дека било неправедно, Руни ја испочитува судската казна и ја спроведува без поговор со што покажа и почит кон земјата и законите и си ја прифати одговорноста за прекршокот кој го сторил. Затоа е еден од најпочитуваните спортисти на островот. Добар пример, замилесте кај нас? Ќе се интевенираше до Кале и СЈО да му ја скинат казната да не ја плати а не па пу пу пу склраја да е да замете тротоар или искоси трева.

Не е чудо што и покарј некои киксеви, Руни е сакан и почитуван на целото острово.
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани