КОЛУМНИ

КАКО ПОТФРЛИ АКАДЕМСКАТА ЗАЕДНИЦА

Пацерска продуховеност на кртот

Реакција на Петар Котевски на колумната на Дарко Митревски

Мрш говна едни предавнички!

Фељтон 17 - Хаџи џиџимиџарница - Томислав Гошевски

Фељтон 16 - А ти кај ги ебеш доларите? - Томислав Гошевски

Фељтон 15. Шлемот дупе чува - Томислав Гошевски

Фељтон 14. "ЏО 01" - Томислав Гошевски

РУСИЈА И ЗБУНЕТИТЕ ДЕСНИЧАРИ


Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани