По концертот на Цеца
  Објавено на
share

  Бидеејќи викаат дека сликата говори колку 1000 зборови, најдобар начин сублимат да се направи со една слика.
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани