Нови опции на Вибер - поголема минутажа за гласовните пораки
  Објавено на
share

Вибер станува ултрапопуларна апиклација како начин за комуникација и бројот на корисници од 2014 , кога за една милијарда долари ја откупи јапонската компанија Ракуте, сеуште расте и денес изнесува преку две милијарди. 

Корисниците се почесто користат посредна, а не директна комуникација меѓу себе, со смс, месинџер и слично, па така и на Вибер, но брзината и динамиката бара што е можно побргу праќање на пораките.

Во истражувањето на Ракутен и испитување на навиките на корсините, утврдено е дека истите најчесто користат гласовни наместо пишани пораки. Затоа се одлучија опцијата на должината на снимени гласовни пораки да се зголеми и продолжи на цели 15 минути. 

Она што е трики во целово е што не често можеме гласовните да ги преслушаме заради околината во која се наоѓаме, но Ракутен најави дека ќе развите speech-to-text за да можат да се читаат гласовните параки.

Се очекува ова да ги охрабри и другите кои сакаат да се искажат подолго и поопширно.

 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани