КОМПЛЕТНА ЛИСТА на имињата на 136 институции – наместо „македонски“ ќе се употребува „национални“
  Објавено на
share

 комплетна листа на променетите имиња на институциите

Десетици институции ќе добијат нови имиња, табли, логоа, веб-страници и документи по промената на државното име. Според упатствата на Владата, Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија Скопје ќе треба да го промени називот во Јавно радиодифузно претпријатие Национална радио-телевизија Скопје, Националната установа Македонска филхармонија ќе стане Национална филхармонија, Македонска радиодифузија ќе се применува во Национална радиодифузија, а Македонската опера и балет во Национална опера и балет.

 

 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани