10 земји со највисока стапка на тип2 дијабетис
  Објавено на
share

 

  • Malta: 10.69. ...

  • Macedonia: 11.44. ...

  • Germany: 11.52. ...

  • Serbia: 11.96. ...

  • Montenegro: 12.

  • Bosnia and Herzegovina: 12.01. ...

  • Portugal: 13.09. ...

  • Turkey: 14.71. 

Image result for type 2 diabetes
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани