Анимирана карта која покажува проценти на вакцинирано население
  Објавено на
share

 

Анимирана карта која покажува колкава е процентуалната вакцинираност на населението во сите земји на светот

 

 

Available vaccines
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани