Споменик на непознатиот бирократ
  Објавено на
share

 Во Исланд постои споменик посветен на Непознатиот Бирократ

Вообичаено, споменици со ваков предзнак - "непознат", обично се прават и посветуваат за непознат херој, војник, јунак, како почит кон херојски дела во мигови на тешки несреќи или војни. Но Исланд во 1994 постави споменик на непознатиот бирократ дело на уметникот Магнус томасон. Реткост е ваква скулптура но секако дека таа во себе соджри иронија, која е често својтвена и во уметноста.

Не треба да ви "цртаме" за да разберете иронија на овој монтипајтоновски уметнички пристап

monument unknown bureaucrat

monument-unknown-bureaucrat-2

monument-unknown-bureaucrat-3
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани