најпознатите од европските земји
  Објавено на
share

Карта на која се прикажани по еден славен, познат ем значен, лик, политичар, уметник, научник, уметник, кој е најпознат од земјата од која доаѓа. 

 

 

Драго ми е што сите ги знаев освен Јогалиа, но еве после ова знам се за него тенкју ту википедија.
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани