По 10 000 евра за секој фудбалер! Владата ќе им додели паричен бонус, како награда за пласманот на европското првенство.
  Објавено на
share

 

По 10 000 евра за секој фудбалер! Владата ќе им додели паричен бонус, како награда за пласманот на европското првенство.

 

Владата ќе им додели награда во вредност од по 10 000 евра на секој игач за пласманот на европското првенство. Толку е веста !

 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани