16 ментални болести и растројства визуелно објаснети преку архитектура насловени како Архијатрија
  Објавено на
share

 16 ментални болести и растројства визуелно објаснети преку архитектура насловени како Архијатрија

Фредерико бабина штотуку објави нов проект наречен Архијатрика, кој преку илустрации опишува 16 различни состојби како арихтектонски изработики во различна состојба на поправка.

1.Анксиозност

architectual-mental-illness-illustrations

2.Депресија

architectual-mental-illness-illustrations

3.Инсомниа

architectual-mental-illness-illustrations

4.Деменција

architectual-mental-illness-illustrations

5.Шизофренија

architectual-mental-illness-illustrations

6. Опсесивно компулзивно растројство

architectual-mental-illness-illustrations

7.Аутизам

architectual-mental-illness-illustrations

8.Алцхајмер

architectual-mental-illness-illustrations

9. Биполар

architectual-mental-illness-illustrations

10.Фобии

architectual-mental-illness-illustrations

11.Параноја

architectual-mental-illness-illustrations

12. Дислексија

architectual-mental-illness-illustrations

13.нарушување во исхраната

 architectual-mental-illness-illustrations

14.Дисоцијативно растројство

architectual-mental-illness-illustrations

15. Нарколепсија

architectual-mental-illness-illustrations

15.Родово нарушување

architectual-mental-illness-illustrations

Повеќе за артистот и креаторот на илустрациите - овде 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани