МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
  Објавено на
share

 МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

од википедија до крајни теории ... каде е вистината?

Официјално ние сме каде што сме, емоционално многу подлабоко, но реално ќе се копа уште многу, многу многу ...

без да фаворизиирам било која теза или класификација, изустративна објава на графикони и тоа без линкови и коментари. Интелигентен човек знае и умее да се знајде и без да му биде сервирано. Зошто? За да не презема само заклучок, туку низ процесот на пребарување, проверување и верификација се здобива со многу поцврсти и посигурни знаења. 

 

сивупле

Macedonian Slavic dialects.png

 

Initial evolution of the Proto-Indo-European root * kek-.... | Download  Scientific Diagram

https://www.quora.com/Is-there-really-a-Macedonian-language/answer/Janko-Ilkovski-1?prompt_topic_bio=1

 

 
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани