Одгледување месо во лабораторија
Објавено на

Најголемите очекувања од иднината не е само во елтрониката и разворојот на технологијата, туку и храната, особено најрадикалното во оваа смила е одгледувањето месо во лабораториски услуви.

Месо кое би било по мерак и на оние со морални аспкети кон животните, екологијата, месо прифатливо и за сите со поинакви религиозни или нутриционистички идеологии.

Еве како засега стојат работите и полека се разбира дека ова е иднината и е неизбежно. вложувањата и истражувањата се огромни во овој правец

 
КОМЕНТАРИCopyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани