Популација на градови
Објавено на

 Едно од најитересните видеа во последно време. Погодно за истражување, статистика и компарација како и пошироко согледување на глобалните политички и економски движења во светот минатите векови, поточно од 1500-та до денес

Credits to @jburnmurdoch Source: Reba M.L, F. Reitsma and KC Seto

 https://www.youtube.com/watch?v=40RelRMjdbQ&feature=youtu.be

 
КОМЕНТАРИCopyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани